Information til klienter

Information til klienter

 

Kontaktoplysninger

Wissum & Company
7 Veksebovej
3480 Fredensborg
Tlf. 3555 5000
info@wissum.dk
CVR-nr. 53230350

Wissum & Company er juridisk organiseret som en enkeltmandsvirksomhed, ejet af advokat Chr. Harboe Wissum

 

Rammer for rådgivningen

Wissum & Company følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse ved hvidvask.

Alle Wissum & Company’s advokater er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark, medlemmer af Advokatsamfundet og dækket af Wissum & Company’s ansvarsforsikring og garanti efter de af advokatsamfundets fastsatte regler.

Advokaterne hos Wissum & Company er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Regler vedrørende klageadgang findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Eventuelle tvister om Wissum & Company rådgivning, herunder også vedrørende Wissum & Company salærkrav, er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Wissum & Company’s forretningsbetingelser er gældende for Wissum & Company’s rådgivning, medmindre andet er aftalt.

 

Bankoplysninger

Nordea Bank Danmark A/S
Erhvervsafdeling København
Vesterbrogade 8, P.0. Box 850
0900 København C

REG. nr. 2191 Konto nr. 9467801462
IBAN: DK5620009467801462
SWIFT: NDEADKKK

Venligst anfør fakturanummer og/eller journalnummer på indbetalingen.

 

Klientmidler

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over EUR 100.000.

Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10.000.000, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Wissum & Company hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.

 

Klager

Hvis klienten ikke er tilfreds med Wissum & Company’s rådgivning eller det beregnede honorar, kan klienten til enhver tid kontakte den partner, som har ansvaret for sagen.

Klager over vores rådgivning eller det beregnede honorar kan af klienten indbringes for Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets sekretariat:
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet

 

Forsikringsoplysninger
Wissum & Company’s ansvarsforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

OK

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Read more