Bankoplysninger

Bank

Nordea Bank Danmark A/S
Erhvervsafdeling København
Vesterbrogade 8, P.0. Box 850
0900 København C

 

Driftskonto

REG. nr. 2191 Konto nr. 9467801462
IBAN: DK5620009467801462
SWIFT: NDEADKKK

Venligst anfør fakturanummer og/eller journalnummer på indbetalingen.

CVR nr. 53230350
Momsnummer.: DK53230350

 

Klientkonti

Klientkonto (DKK)
Konto Nr. 2191-0804325034
IBAN: DK0220000804325034

Klientkonto (USD)
SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK6520005036570573

Klientkonto (EUR)
SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK0620005036588901

 

Klientmidler

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over EUR 100.000.

Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10.000.000, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Wissum & Company hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.

OK

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Read more