Klientkonti

Nordea Bank Danmark A/S
Business Banking København
Vesterbrogade 8, P.0. Box 850
0900 København C

KLIENT KONTO (DKK)
Reg.nr. 2191 Konto nr. 0804325034
IBAN: DK0220000804325034

KLIENT KONTO (USD)
SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK5320005036588928

KLIENT KONTO (EUR)
SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK0620005036588901

KLIENTMIDLER
En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over EUR 100.000.

Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til EUR 10 mio.

Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Wissum & Company hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.