Kapitalmarkedsforhold

profilKapitalmarkederne i Danmark og internationalt er undergivet komplicerede regelsæt, og myndighedernes overvågning af transaktioner er intensiveret betydeligt. For at kunne navigere succesfuldt på disse kapitalmarkeder er specialiseret viden om de børs- og selskabsretlige forhold nødvendig.

Wissum & Company har rådgivet danske og internationale virksomheder samt udenlandske banker om
væsentlige danske kapitalmarkedstransaktioner og har de senere år opbygget en betydelig knowhow og tætte relationer til myndigheder mv. på det danske marked.

I tæt samarbejde med vore eksterne samarbejdspartnere sikrer vi vores klienter en tværfaglig specialistrådgivning med kommerciel indsigt.

Vi rådgiver bl.a. inden for:

REGLER FOR BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER
BØRSNOTERING OG EMISSION
OVERTAGELSESTILBUD
CORPORATE GOVERNANCE OG REGULATORISKE FORHOLD