Rådgivning om etablering af egen virksomhed

Wissum & Company yder rådgivning til iværksættere, der ønsker at starte ny virksomhed.

Vor indledende rådgivning, der er gratis, består i en identificering og klarlægning af de konkrete problemstillinger, som iværksætteren står i.

Vi lægger vægt på en uformel og venlig atmosfære og en personlig relation med iværksætteren, og vi tilstræber at opbygge et dybere kendskab til iværksætterens forretning og strategi, der gør iværksætteren mere bevidst om evt. løsninger, der kan bidrage til en værdiskabelse eller videreudvikling af virksomheden.