Profil

DINE MÅL BLIVER VORE
profilWissum & Company er et mindre niche advokatfirma, der udelukkende yder juridisk og forretningsmæssig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder. Siden etableringen i midten af 90-erne har vi opbygget en omfattende praksis i forhold til forskellige brancher i dansk erhvervsliv. Vore klienter findes blandt såvel større som mindre og mellemstore virksomheder. Wissum & Company kan tilbyde Din virksomhed hjælp til at udnytte mulighederne og reducere de riscici, der hersker i det moderne forretningsliv.

Vi gør det til vores opgave at Du når dine mål!

Filosofi

I PARTNERSKAB MED KLIENTEN
arbomraaderPro-aktiv og resultatorienteret. Det er hvad Du kan forvente af Dine juridiske rådgivere. Sparringspartnere lokalt og internationalt. Hjælp til at undgå eller til at løse de juridiske problemer, der har indflydelse på Din virksomhed. Finde de bedste løsninger, hvad enten de opnås gennem forlig eller om nødvendigt gennem en retssag. Vi tilstræber at se på realiteterne bag lovgivningen, på klienten bag virksomheden og på mennesket bag direktøren. Vi fokuserer på at hjælpe Dig. Vor mission er at lære og forstå klientens behov og de externe faktorer, der øver indflydelse herpå. Sådan kan vi bedst angribe en aktuel problemstilling og forholde os til fremtidige muligheder og udfordringer.

Arbejdsmetoder

MERE END JURA
arbmetoderHos Wissum & Company arbejder vi i partnerskab med vore klienter for at finde effektive, pragmatiske og holdbare løsninger. Vi lægger vægt på en uformel og venlig atmosfære og en personlig relation med klienterne, og vi tilstræber at opbygge et dybere kendskab til klientens forretning og strategi. Vi forsøger at anlægge en “team approach” ved at anskue og løse klientens behov og om nødvendigt tilknytte ekstern ekspertise fra vort netværk, der er særlig egnet til at løse opgaven optimalt.

Klienter har brug for juridisk rådgivning der, hvor forretningerne kræver det. Hos Wissum & Company er vi vant til at arbejde internationalt, – ofte sammen med lokale partnere, – og vor rådgivning tager hensyn til sådanne juridske, forretningsmæssige og kulturelle forskelle. Gennem vor forståelse for forretningsmæssige sammenhænge kan vi effektivt bistå vore klienter når beslutninger, der langsigtet påvirker virksomheden, skal træffes.

Vi er mere end advokater. Vi er Din partner i en omskiftelig forretningsverden.