Kommercielle kontrakter

profilForhandling og udformning af kommercielle kontrakter har altid været en central advokatydelse for Wissum & Company, og vore klienter baserer sig på vor ekspertise inden for dette område.

Vi rådgiver virksomheder inden for flere forskellig brancher og industrier og udarbejder mange typer af kontrakter. Vi har betydelig ekspertise og erfaring i at forhandle og udarbejde de fleste typer af aftaler:

AGENTAFTALER
KONSULENTAFTALER
SAMARBEJDSAFTALER
UDVIKLINGSAFTALER
FORHANDLERAFTALER
FACILITY MANAGEMENT AFTALER
FRANCHISE AFTALER
JOINT VENTURE AFTALER
LETTERS OF INTENT
LICENSAFTALER
PARTNERSKABSAFTALER
KØB- OG SALGSAFTALER
SERVICE MANAGEMENT AFTALER

Køb og salg af virksomheder

arbomraaderWissum & Company har betydelig erfaring og ekspertise inden for mange forskellige typer af transaktioner, fra de der omfatter de største virksomheder i Danmark til de der omfatter små og mellemstore virksomheder. Vores rådgivning er altid baseret på en juridisk, praktisk og kommerciel tilgang.

Vi rådgiver om de forskellige elementer af transaktionerne, herunder:

STRUKTUR
PLANLÆGNING OG PROJECT MANAGEMENT
INDLEDENDE DISKUSSIONER, NON-DISCLOSURE OG TILBUDSDOKUMENTER, OG LETTERS OF INTENT
DATAINDSAMLING, ETABLERING OG DRIFT AF DATA ROOMS
DUE DILIGENCE
AFTALEDOKUMENTER
EJERAFTALER
INCENTIVE AFTALER
FINANSIELLE KONTRAKTER
CLOSING AF TRANSAKTIONEN

Wissum & Company kan bistå i alle faser af køb og salg af virksomheder i Danmark.

Bank og Finansiering

arbmetoderDe finansielle markeder bliver mere og mere komplekse og finansielle transaktioner mere internationale. Wissum & Companys omfattende internationale erfaring tilføjer værdi i mange aspekter af finansille transaktioner hvad enten der er tale om strategy eller selv dokument udformningen.

Vi rådgiver om mange forskellige aspekter af bank- og finansieringsforhold, herunder:

CORPORATE FINANCE
KØBERFINANSIERING
OBLIGATIONSUDSTEDELSE
SKIBSFINANSIERING
FLYFINANSIERING
PROJEKT- OG EKSPORT FINANSIERING

Kapitalmarkedsforhold

profilKapitalmarkederne i Danmark og internationalt er undergivet komplicerede regelsæt, og myndighedernes overvågning af transaktioner er intensiveret betydeligt. For at kunne navigere succesfuldt på disse kapitalmarkeder er specialiseret viden om de børs- og selskabsretlige forhold nødvendig.

Wissum & Company har rådgivet danske og internationale virksomheder samt udenlandske banker om
væsentlige danske kapitalmarkedstransaktioner og har de senere år opbygget en betydelig knowhow og tætte relationer til myndigheder mv. på det danske marked.

I tæt samarbejde med vore eksterne samarbejdspartnere sikrer vi vores klienter en tværfaglig specialistrådgivning med kommerciel indsigt.

Vi rådgiver bl.a. inden for:

REGLER FOR BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER
BØRSNOTERING OG EMISSION
OVERTAGELSESTILBUD
CORPORATE GOVERNANCE OG REGULATORISKE FORHOLD

Rådgivning om etablering af egen virksomhed

Wissum & Company yder rådgivning til iværksættere, der ønsker at starte ny virksomhed.

Vor indledende rådgivning, der er gratis, består i en identificering og klarlægning af de konkrete problemstillinger, som iværksætteren står i.

Vi lægger vægt på en uformel og venlig atmosfære og en personlig relation med iværksætteren, og vi tilstræber at opbygge et dybere kendskab til iværksætterens forretning og strategi, der gør iværksætteren mere bevidst om evt. løsninger, der kan bidrage til en værdiskabelse eller videreudvikling af virksomheden.

Administrativ Service og bogholderi